Boisko Dzierżoniów

Boisko wielofunkcyjne i plac zabaw – Dzierżoniów; zamówienia publiczne; projekt budowlano-wykonawczy, STWiOR, kosztorys inwestorski [Piotr Buczak; Jakub Kulesza] © 2019 jkpa.pl