Rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym – Dobrzykowice

Budynek produkcyjno-magazynowy z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą – Dobrzykowice; inwestor TUR Poland Sp. z o.o.; karta informacyjna przedsięwzięcia, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, projekt budowlany, projekt wykonawczy Parametry techniczne obiektu: © 2022 jkpa.pl

Hala magazynowa – Stanowice

Budynek magazynowy z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą – Stanowice (Gmina Oława); inwestor GETE Sp. z o.o.; projekt wykonawczy, nadzór autorski, projekty zjazdu i przyłączy Parametry techniczne obiektu: © 2022 jkpa.pl