Rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym – Dobrzykowice

Budynek produkcyjno-magazynowy z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą towarzyszącą – Dobrzykowice; inwestor TUR Poland Sp. z o.o.; karta informacyjna przedsięwzięcia, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, projekt budowlany, projekt wykonawczy

Parametry techniczne obiektu:

  • powierzchnia zabudowy: 4 443 m2
  • powierzchnia użytkowa: 4 360 m2
  • powierzchnia całkowita: 4 622 m2
  • kubatura: 24 134 m3

© 2022 jkpa.pl