Środowiskowy Dom Samopomocy – Łęczyca

Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy (pasywny) – Łęczyca; zamówienia publiczne; projekt koncepcyjny, budowlany, wykonawczy, STWiOR, kosztorys inwestorski

© 2019 jkpa.pl