Tor kolarski BMX Dzierżoniów

Tor kolarski BMX (przebudowa i rozbudowa) – Dzierżoniów; zamówienia publiczne; projekt budowlano-wykonawczy, STWiOR, kosztorys inwestorski [Piotr Buczak; Jakub Kulesza]

Reklamy